Johannes Brahms - Drei Gesänge Op.42, I


Abendständchen

Hör es klagt die Flöte wieder
und die kühlen Brunnen rauschen,
golden wehn die Töne nieder,
stille, stille laß uns lauschen!
Holdes Bitten, mild Verlangen,
wie es süß zum Herzen spricht!
durch die Nacht, die mich umfangen,
blickt zu mir der Töne Licht.

[Clemens Brentano]


Serenade

Hoor, hoe klinkt de fluit weer klaaglijk
en het ruisen van de wel,
gouden tonen dalen vaaglijk
luister stil, stil naar dit spel!
't Klinkt naar zacht en mild verlangen,
raakt het hart met zoet gefluit!
door de nacht ben ik omvangen,
maar als licht schijnt het geluid.

[Rein de Vries]