Johann Sebastian Bach - Cantate BWV131 Aus der Tiefen


I. (Psalm 130, vers 1:)
Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir.
(vers 2:)
Herr, höre meine Stimme:
laß deine Ohren merken
auf die Stimme meines Flehens

II. (vers 3:)
So du willst, Herr, Sünde zurechnen,
Herr, wer wird bestehen?
(vers 4:)
Denn bei dir ist die Vergebung,
daß man dich fürchte.
(koraal:)
Erbarm dich mein in solcher Last,
Nimm sie aus meinem Herzen,
Dieweil du sie gebüßet hast
Am Holz mit Todesschmerzen,
Auf daß ich nicht mit großem Weh
In meinen Sünden untergeh,
Noch ewiglich verzage.

III. (vers 5:)
(adagio) Ich harre des Herrn,
(largo) meine Seele harret
und ich hoffe auf sein Wort

IV. (vers 6:)
Meine Seele wartet auf den Herrn
von einer Morgenwache
bis zu der andern.
(koraal:)
Und weil ich denn in meinem Sinn,
Wie ich zuvor geklaget,
Auch ein betrübter Sünder bin,
Den sein Gewissen naget,
Und wollte gern im Blute dein
Von Sünden abgewaschen sein
Wie David und Manasse.


V. (vers 7:)
(adagio) Israel,
(poco allegro) hoffe auf den Herrn;

(adagio) denn bei dem Herrn ist die Gnade
(allegro) und viel Erlösung bei ihm.
(vers 8, fuga:)
Und er wird Israel erlösen
aus allen seinen Sünden

[ Psalm 130]Uit de diepte roep ik tot u, Heer

Heer, hoor naar mijn stem:
laat uw oren luisteren
naar de stem van mijn gesmeek.


Als gij, Heer, zonden aanrekent
Heer, wie zal er dan bestaan?

Maar bij u is vergeving,
opdat gij gevreesd wordt.

Ontferm u over mij die zo'n last draag
neem die weg uit mijn hart,
want u hebt ervoor geboet
aan het kruis in doodsnood,
zodat ik niet in grote pijn
in mijn zonden onderga
of voor eeuwig versaag.


Ik verwacht de Heer,
mijn ziel verwacht hem
en ik hoop op zijn woord.


Mijn ziel wacht op de Heer,
van de ene dageraad
tot de andere.

En omdat ik in mijn geest,
zoals ik al eerder klaagde,
ook een bedroefde zondaar ben
wiens geweten knaagt,
wil ik graag met uw bloed
van zonden worden schoongewassen
zoals David en Manasse.Israel,
hoop op de Heer

want bij de Heer is genade
en veel verlossing ias er bij hem.

En hij zal Israel verlossen
van al zijn zonden.

[Eduard van Hengel]