Heitor Villa-Lobos - Bendita sabedoria


1.
Oh! Ah! Sapientia foris predicat,
in plateis dat vocem.

2.
Vas pretiosum labia scientiae.

3.
Principium sapientiae,
posside sapientiam.

4.
La, la, la! Vir sapiens, fortis est.

5.
Beatus homo qui invenit sapientiam
et qui affluit prudentia; melior est acquisitio eius negotiatione argenti et auri primissimi.

6.
Dexeteram tuam sic notam fac:
et eruditos corde in sapientia.

[ Spreuken en Psalm 90]


1.
De wijsheid spreekt in het openbaar,
op pleinen verheft zij haar stem.

2.
Het kostbaarste kleinood zijn verstandige lippen.

3.
Het begin der wijsheid is:
verwerf wijsheid.

4.
Een wijs man is sterk.

5.
Gelukkig de mens die wijsheid vindt
en inzicht verkrijgt; hun opbrengst
is beter dan die van zilver en goud.

6.
Uw rechterhand zij ons tot teken:
dat wij een wijs hart bekomen.

[Eduard van Hengel]