Benjamin Britten - Five flower songs I


To Daffodils

Fair daffodils, we weep to see
You haste away so soon.
As yet the early rising sun
Has not attained his noon
Stay, stay,
Until the hasting day
Has run
But to evensong;
And having prayed together, we
Will go with you along.
We have short time to stay, as you.
We have as short a Spring;
As quick a growth to meet decay,
As you, or any thing
We die,
As your hours do, and dry
Away
Like to the Summer's rain;
Or as the pearls of morning's dew
Ne'er to be found again!

[Robert Herrick]


Aan de narcissen

Schone narcissen, wij wenen als wij zien
Dat jullie verdwijnen met zoveel spoed:
Vooralsnog is de vroeg rijzende zon
Nog niet op het punt van hoogste gloed
Blijf, blijf,
Totdat de voortsnellende dag
Gerend is
Tot de vespertijd
En als we samen gebeden hebben gaan we
Mee met jullie in verbondenheid.
Wij blijven hier maar kort, als jullie.
Zo kort als ons voorjaar;
Van onze groei tot ons verval,
Als die van jullie daar
Wij sterven,
Als jullie uren doen, en drogen
Uit
Zoals een kort zomerbuitje vlug
Of als de parels van morgendauw
Die vind je niet meer terug.

[Rein de Vries]