Jacobus Clemens non Papa - Carole magnus eras


Carole magnus eras
Cum solus regna tenebas
Major ab imperio
Maximus a puero
Rex multos Caesar
Plures ditione tenebas.
Nunc omnes nato
Tu regis a puero
Roma tua est
Europa tua est
Asia Africa tota
Quid plus ultra non potes
Omnia habes.

[ anon.]


Karel, u was groot
toen u alleen uw koninkrijk bestuurde,
groter was u door uw keizerschap,
het grootst door uw zoon.
Als koning hield u velen onder uw zeggenschap,
als keizer nog meer.
Nu regeert u allen
door de u geboren zoon:
Rome is van u,
Europa is van u,
Azie en geheel Afrika zijn van u.
Wat nog meer? U kunt niet meer macht hebben:
U heeft alles!

[Paul Visser]