Ralph Vaughan Williams - In Windsor Forest V


V Epilogue

Whether men do laugh or weep,
Whether they do wake or sleep,
Whether they die young or old,
Whether they feel heat or cold,
There is underneath the sun
Nothing in true earnest done.
All our pride is but a jest.
None are worst and none are best.
Grief and joy and hope and fear
Play their pageants ev'rywhere.
Vain opinion all doth sway,
And the world is but a play.

[from Campion and Rossetter's Book of Airs]


V Epiloog

Of de mens nu huilt of lacht,
Of hij waakt of slaapt zo zacht,
Of hij jong sterft of pas oud,
Of hij 't warm heeft of juist koud,
Nooit kan hij op deze aarde
Iets oprechts doen, iets van waarde.
Onze trots is een grap ten leste.
Geen is 't slechtst en geen het beste.
Hoop en angst en leed en heil
Spelen overal hun spel.
IJdel oordeel wankelt geheel,
En de wereld is toneel.

[Rein de Vries]