Felix Mendelssohn Bartholdy - Herr, nun lässest du deinen Diener


Herr, nun lässest du deinen Diener
in Frieden fahren, wie du verheißen hast

Denn mein Auge
hat deinen Heiland gesehen,

den du bereitet vor allen Völkern,
daß er ein Licht sei den Heiden,
und zu Preis und Ehre
deines Volkes Israel.

Ehre sei dem Vater, und dem Sohne,
Und dem heiligen Geist,
wie es war zu Anfang,
jetzt, und immerdar,
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen

[ Lucas 2:29-31]


Heer, nu laat gij uw dienstknecht gaan,
in vrede, zoals u hebt beloofd.

Want mijn oog
heeft uw heiland gezien,

die gij bereid hebt voor alle volken,
als een licht voor de heidenen
en tot lof en eer van
uw volk Israel.

Ere zij de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest,
zoals het was in den beginne,
nu en altijd,
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen

[Eduard van Hengel]