Claudio Monteverdi - Deh! bella e cara


Deh! bella e cara e s soave un tempo
Cagion del viver mio, mentre a Dio piacque,
Volgi una volta, volgi
Quelle stelle amorose,
Come le vidi mai, cos tranquille
E piene di piet, prima ch'i' moia,
Ch 'l morir mi sia dolce.
E dritto ben che, se mi furo un tempo
Dolci segni di vita, or sien di morte
Que' begli occhi amorosi;
E quel soave sguardo,
Che mi scorse ad amare,
Mi scorga anco a morire;
E chi fu l'alba mia,
Del mio cadente d l'espero or sia.

[Giovanni Battista Guarini]


Ach! Schone en tedere, gij, zo lieflijk een tijd
Mijn levensgrondslag, zolang als het de hemel behaagde,
Richt nog n keer op mij zo liefdevol
Uw blik -
Zoals ik die ooit zag, zo kalm
En vol van mededogen - vooraleer ik sterf,
Opdat het sterven zoet zij.
En juist dat, hoewel ze mij een tijdlang zoete
Tekens des levens waren, die mooie, lieflijke
Ogen nu sterven beduiden,
die tedere blik
Die mij tot minnen bracht
Mij ook leidt naar de dood;
En wie mijn dageraad was
Nu van mijn vallend duister de Avondster is.

[Dr. Rudy Bremer]