C. Hubert H. Parry - My soul, there is a country


My soul, there is a country

My soul, there is a country
far beyond the stars,
where stands a winged sentry,
all skilful in the wars.
There, above noise and danger,
Sweet Peace sits crowned with smiles,
And One, born in a manger
Commands the beauteous files.
He is thy gracious friend
And, O my soul awake!
Did in pure love descend
To die here for thy sake.
If thou canst get but thither
There grows the flow'r of Peace,
The Rose that cannot wither,
Thy fortress and thy ease.
Leave then thy foolish ranges,
For none can thee secure
But One who never changes,
Thy God, Thy life, Thy cure.

[H. Vaughan]


Mijn ziel, er is een land

Mijn ziel, er is een land
ver weg boven de sterren
waar een gevleugelde wacht staat
die ieder kwaad de weg kan versperren.
Daar, boven gedruis en gevaar
Zit Vrede, gekroond met een lach
En de Ene, in een kribbe geboren,
heeft over allen de macht.
Hij is uw lieftallige vriend
En, ach mijn ziel, ontwaakt!,
Daalde neer in pure liefde
om hier te sterven voor uw zaak.
Ach kondet gij maar gaan daarheen
Daar bloeit de bloem van Vrede
De roos die nimmer meer vergaat
Uw vaste burcht en stede
Stop dan met uw dwaze tochten
Want geen kan u zekerheid geven
Als hij die nooit veranderen zal
Uw God, uw redding, uw leven.

[Rein de Vries]