Richard Shephard - Never weather beaten sail


Never weather beaten sail

Never weather beaten sail
more willing bent to shore,
Never tired pilgrim's limbs
affected slumber more,
Than my wearied sprite now longs
to fly out of my troubled breast.
O come quickly, sweetest Lord,
and take my soul to rest.
Ever blooming are the joys
of Heaven's high Paradise,
Cold age deafs not there our ears
nor vapour dims our eyes.
Glory there the sun outshines
whose beams the blessed only see.
O come quickly, glorious Lord,
and raise my sprite to Thee!

[Thomas Campion]


Nimmer neeg een stormgeslagen

Nimmer neeg een stormgeslagen
zeil zo naar de kust,
Nooit verlangden moede pelgrims
sterker naar de rust,
Dan mijn matte ziel nu vlieden wil
uit mijn vermoeide borst.
O kom spoedig, liefste Heer
en les mijn zieledorst.
Eeuwig zal de vreugd'
van 't Hemels Paradijs bestaan.
Ouderdom dooft niet ons oor,
noch doet ons oog beslaan.
Glorie, stralender dan zonlicht,
schittert voor 't gezegend oog.
O kom spoedig, grote God
en voer mijn geest omhoog.

[Rein de Vries]