Hugo Distler - Nimmersatte Liebe


Nimmersatte Liebe

So ist die Lieb'! So ist die Lieb'!
Mit Küssen nicht zu stillen!
Wer ist der Tor und will ein Sieb
mit eitel Wasser füllen?
Und schöpfst du an die tausend Jahr',
und küssest ewig, ewig gar,
du tust ihr nie zu Willen.
Die Lieb', die Lieb' hat alle Stund
neu wunderlich Gelüsten:
Wir bissen uns die Lippen wund,
da wir uns heute küßten.
Das Mädchen hielt in guter Ruh,
wie 's Lämmlein unterm Messer;
ihr Auge bat: nur immer zu!
Je weher desto besser!
So ist die Lieb' und war auch so,
wie lang es Liebe gibt,
und anders war Herr Salomo,
der Weise, nicht verliebt.
So ist die Lieb'! So ist die Lieb',
mit Küssen nicht zu stillen!
Wer ist der Tor und will ein Sieb
mit eitel Wasser füllen.

[Eduard Mörike]


Nooitverzadigde liefde

Zo is de liefd', zo is de liefd'!
met kussen niet te stillen!
Wie is zo dwaas en wil een zeef
met ijdel water vullen?
Al je schep je ook wel duizend jaar,
en kus je eeuwig, eeuwig maar,
je bent haar nooit terwille.
De liefd', de liefd' kent ieder uur
weer and're zoete lusten:
wij beten onze lippen stuk,
toen wij elkander kusten.
Het meisje hield zich steeds heel mak
als het lammetje onder 't mes
haar oog dat smeekte: toe nu maar
hoe pijnlijker hoe beter!
Zo is de liefd' en was al zo,
zolang er liefde is,
want anders was heer Salomo,
de wijze, niet verliefd.
Zo is de liefd', zo is de liefd'!
met kussen niet te stillen!
Wie is zo dwaas en wil een zeef
met ijdel water vullen?

[Rein de Vries]