Camille Saint-Saëns - Des pas dans l'allée


Tombez, souvenirs, tombez feuille à feuille,
Faites un tapis de vos ors défunts.
Les fleurs reviendront pleurer leurs parfums.
Mais reverrons-nous celle qui les cueille?
Vers quel silence? en quelle allée
S’est-elle en un beau soir allée?
Dormez, feuilles d’or, parmi l’avenue,
Gardez dans vos plis le pli de ses pas.
Celui-ci plus las inclinait plus bas
Son âme vers moi qui l’ai méconnue.
Vers quel silence? en quelle allée
S’est-elle en un beau soir allée?
Tombez, souvenirs! glissez feuille à feuille,
Recouvrez ses pas de vos ors défunts.
D’autres fleurs viendront pleurer leurs parfums!
Mais plus ne viendra celle qui les cueille!
Vers quel silence? en quelle allée
S’est-elle en un beau soir allée?

[Maurice Boukay]


Val, herinneringen, val blad na blad,
Maak een tapijt van je gestorven goud.
Bloemen zullen terugkeren en hun geuren uitstorten.
Maar zullen we haar die ze plukt ooit terugzien?
Naar welke stilte, door welke straat
is zij op een mooie avond gegaan?
Slaap, gouden bladeren, verspreid op de straat,
Bewaak in jullie plooien, de wendingen van haar schreden.
Zij boog, nog vermoeider, nog dieper
haar ziel naar mij, die haar niet herkende.
Naar welke stilte, door welke straat
is zij op een mooie avond gegaan?
Val, herinneringen, dwarrel blad na blad,
Vind haar schreden terug in jullie gestorven goud.
Andere bloemen zullen hun geuren komen uitstorten!
Maar degene die ze plukt komt niet weer terug!
Naar welke stilte, door welke straat
is zij op een mooie avond gegaan?

[Rein de Vries]