Anon. - There is no rose


There is no rose of such virtue
As is the rose that bare Jesu.
There is no rose of such virtue
As is the rose that bare Jesu;
Alleluia.
For in this rose contained was
Heaven and earth inlittle space;
Res miranda.
By that rose we may well see
That he is God in persons three,
Pari forma.
The angels sungen the shepherds to:
Gloria in excelsis Deo:
Gaudeamus.
Leave we all this worldly mirth,
And follow we this joyful birth;

[ anon.]


Er is geen roos van zulk een waarde
Als die roos die Jezus baarde.
Er is geen roos van zulk een waarde
Als die roos die Jezus baarde;
Halleluja.
Want in die roos konden in 't klein
Hemel en aarde besloten zijn;
Verwonderlijk.
En uit die roos kan afgeleid
Worden Gods drievuldigheid,
In vorm gelijk.
De herders hoorden de hemelingen
"Ere zij God in den hogen' zingen;
Hebt lust.
Laat de wereldse pret voor wat zij is,
Volgt de nu geboren verheugenis;

[ 1997 dr. Rudy Bremer]