Benjamin Britten - Five flower songs II


The succession of the four sweet months

First, April, she with mellow showers
Opens the way for early flowers,
Then after her comes smiling May
In a more rich and sweet array,
Next enters June and brings us more
Gems than those two that went before,
Then (lastly,) July comes and she
More wealth brings in than all those three;
April! May! June! July!

[Robert Herrick]


De opeenvolging van de vier zachte maanden

Eerst baant April met zoete regen
Voor vroege bloemen vele wegen.
Na hem komt met een glimlach Mei,
Gehuld in rijker en zoeter kledij.
Daarna volgt Juni met nog meer tooi
Dan de vorige twee, zo mooi.
Ten slotte komt Juli en brengt meer weelde
Dan waarmee de andere drie ons bedeelden.
April! Mei! Juni! Juli!

[Rein de Vries]