Ralph Vaughan Williams - Dirge (Klaagzang) - Come away, Death


Come away, come away, death,
And in sad cypress let me be laid;
Fly away, fly away, breath;
I am slain by a fair cruel maid.
My shroud of white, stuck all with yew,
O prepare it!
My part of death, no one so true
Did share it.
Not a flower, not a flower sweet,
On my black coffin let there be strown;
Not a friend, not a friend greet
My poor corse, where my bones shall be thrown:
A thousand sighs to save,
Lay me, O where
Sad true lover never find my grave,
To weep there!

[William Shakespeare]


Kom maar, kom maar, dood,
En laat me in rouwgewaad worden neergelegd;
Vlieg weg, vlieg weg, adem;
Ik ben gedood door een schone, wrede vrouw.
Mijn witte gewaad, bezet met rozemarijn,
O, maak het klaar!
Al komt de dood, geen was zo trouw
Als ik het was.
Laat geen bloem, geen zoete bloem,
Op mijn zwarte kist worden gestrooid;
Geen vriend, geen vriend mijn arme gebeente
Bezoeken waar het zal rusten:
Om duizend zuchten te weren,
Leg me daar, waar een
bedroefde geliefde nooit mijn graf zal vinden,
om er te wenen!

[Rein de Vries]