Philipp Friedrich Buchner - Weihnachtskantate


O quanta in coelis laetitia exuberat.
Redundat jubilatio
Unde vestra gaudia, coelestis aulae nuntii?
Notum fecit Dominus salutare suum:
Natus est enim Christus
O inennarrabile gaudium
Salvator mundi hodie nobis apparuit
Gaudete nobiscum
Quia venit ad liberandum nos
Jubilet coelum et Jesu conciunt laudes angelorum chori
Laetetur et terra.
Ac Christi parvuli undique concinunt preconia
Sumite gaudentes tympana
Arripite laetabundi cytharas
Pulsate et canite
Cantemus et jubilemus dicentes
Cantemus et exultemus dicentes
Gloria in excelsis Deo
Et in terra pax hominibus bonae voluntatis
Alleluja

[ anon.]


O welk een vreugde barst los in de hemel,
Een overvloeiend gejubel
En vanwaar komt jullie blijdschap, boden van hemelhof?
De Heer heeft ons zijn heil bekend gemaakt:
Christus is ons geboren
O onuitsprekelijke blijdschap
De verlosser van de wereld is ons vandaag verschenen
Verheugt u met ons,
omdat hij komt om ons te bevrijden
Juicht, hemel en zingt Jezus het loflied van de engelenkoren
Verblijd je, aarde.
Overal klinke de lof voor het Christuskind
Laat vrolijk de tamboerijnen klinken
Tokkelt blij op de citer,
slaat en speelt
Wij zingen en juichen, zeggend
Wij zingen en juichen, zeggend
Ere zij God in den hoge
En op aarde vrede voor mensen van goede wil
Halleluja!

[Nicoline Voss]